С праздником!

http://days.pravoslavie.ru/jpg/ib3394.jpg

http://www.pravmir.ru/blagoveshhenie-kartiny-i-ikony/